Sista måndagen varje månad leder jag en öppen meditation i Tived.
En stund för stillhet och ro. Ingen anmälan behövs.

Pris: 100 kr inkl fika.