Inte ett ljud..vinden tiger
Träden niger i vår natten
Det doftar mylla den frusna jorden blev mjuk
Månen lyser natten blå
Stjärnorna vandrar bland kala grenar
I djuphålans vatten krusas ytan
Sakta stiger urkraften…dovt hörs grodsången