Fem dagars tystnad utan sociala medier, vandringar utan slut eller början dagarna går i varandra, reflektion med mig själv. Att följa ljuset rytm och långsamt vila in skymningen. Skogen, sjöarna bergen och himlen har så mycket att undervisa mig … jag vill inte återvända !